Pragniemy poinformować, że w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca przedsięwzięcia badawczego w ramach projektu: Modernizacja i wdrożenie nowych procesów i usług sterownika basenowego.

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Protokół wyboru oferty – Protokol