MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Firma BASENARIUM SEBASTIAN CYBULSKI pragnie poinformować, że realizuje projekt współfinansowany w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Numer umowy: 5/FWI-C19/2021/119/UPG/1401

Celem projektu dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi tj. instalacji naziemnych systemów paneli fotowoltaicznych. Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi, a tym samym stabilizację firmy w nowych warunkach gospodarczych, wynikających z pandemii Covid-19.
Wartość projektu: 31 119,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 24 035,00 PLN