Bezpośrednim rezultatem projektu badawczego jest innowacyjny sterownik basenowy, pozwalający ulepszyć świadczone do tej pory usługi w przedsiębiorstwie beneficjenta. Wdrożenie projektu zaowocuje osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, oraz przyniesie w długotrwałym okresie wymierne korzyści biznesowe. Celem nadrzędnym jest ciągłe i niekończące się ulepszanie procesu produkcji oraz usług, które spowodują poprawę jakości, produktywności oraz zmniejszenie kosztów.

Wartość projektu: 421 767.00 PLN
Wysokość dofinansowania: 270 000.00 PLN