Basenarium energy

 

Dynamicznie rozwijająca się branża energii odnawialnej sprawiła, że od 2018 roku firma Basenarium z powodzeniem rozszerzyła swoją działalność o montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych.

PRZEBIEG PROCESU WYKONANIA INSTALACJI

 

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Na etapie analizy potrzeb Klienta przeprowadzamy wywiad w zakresie zapotrzebowania energetycznego, określamy planowaną moc instalacji, szacujemy długoterminowe korzyści wynikające z zainwestowania w zieloną energię.
FACHOWE DORADZTWO

FACHOWE DORADZTWO

Wnikliwa analiza potrzeb klienta przekłada się przedstawienie technicznych rozwiązać w zakresie instalacji fotowoltaicznej. Składa się na to: planowanie mocy instalacji, usytuowania instalacji, ilości i jakości modułów, doboru odpowiedniego falownika, przekrojów okablowania, jakości złączek, celowości zastosowania optymalizatorów, konieczności zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, konieczności i celowości ubezpieczenia instalacji; analizujemy przeszkody fizyczne, technologiczne i prawne. Etap doradztwa powinien zakończyć się w momencie rozwiania wszelkich wątpliwości ze strony inwestora.
PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW WYKONANIA INSTALACJI WRAZ Z KOSZTORYSEM

PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW WYKONANIA INSTALACJI WRAZ Z KOSZTORYSEM

Na konkurencyjnym i bardzo dynamicznym rynku energii odnawialnej staramy się przedstawić kilka wariantów instalacji. Optymalizacja rozwiązań to dokonanie wyboru między producentami paneli fotowoltaicznych, doboru odpowiedniego falownika, mocowań do pokryć dachowych lub instalacji nagruntowych. Na tym etapie rozważamy z inwestorem korzyści wynikające z zastosowania np. wydajniejszych paneli na małej powierzchni czy inwestycji w nieco tańsze rozwiązania dające podobne korzyści energetyczne, kosztem zagospodarowania większej połaci dachu czy przeznaczeniem pod inwestycję większej powierzchni gruntu. Kosztorys zawiera wszelkie potrzebne wyliczenia i jest na tyle uszczegółowiony, by inwestor nie miał wątpliwości i nie napotkał na niedopowiedziane i niezaplanowane obciążenia finansowe.
WYKONANIE I URUCHOMIENIE WYBRANEGO WARIANTU INSTALACJI

WYKONANIE I URUCHOMIENIE WYBRANEGO WARIANTU INSTALACJI

Montażu instalacji dokonuje fachowa ekipa posiadająca wszelkie niezbędne certyfikaty. Poza sprawnym wykonaniem całego układu przywiązujemy szczególną uwagę do schludności wykonania. Mamy tu na myśli odpowiedni dobór skrzynek, usytuowanie i podwieszenie kabli, zachowanie odległości między panelami itd. Po montażu następuje sprawdzenie poprawności działania instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń, optymalizacja urządzeń, dokonanie pomiarów i zmapowanie paneli. Przeprowadzamy krótki instruktaż oraz uczymy korzystania z aplikacji monitorującej produkcję energetyczną.
SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z WYKONANIA PRAC

SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z WYKONANIA PRAC

Protokół z wykonania prac zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu jej wykonania oraz informacje o przeznaczeniu, któremu projekt ma służyć. Dokumentacja sporządzona jest w takim standardzie aby każdy fachowiec w sposób jasny i czytelny mógł dokonać szybkiej analizy instalacji i w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki dot. np. usunięcia awarii, dokonania serwisu itd.
PODŁĄCZENIE DO SIECI, DOTACJE

PODŁĄCZENIE DO SIECI, DOTACJE

Finalny etap to podłączenie instalacji do sieci, oraz uzyskanie wsparcia finansowego; w imieniu Inwestora zajmujemy się odpowiednim wypełnieniem potrzebnych wniosków oraz obiegiem dokumentów.
OPIEKA POWYKONAWCZA

OPIEKA POWYKONAWCZA

Czuwamy nad sprawnością działania instalacji po jej wykonaniu, dokonujemy corocznego przeglądu wraz z pomiarami sprawności paneli, sprawdzamy systemy zabezpieczeń prądotwórczych i instalacji odgromowej. Ponad to jesteśmy do Państwa dyspozycji gdyby zaistniały nieprzewidzialne okoliczności mające wpływ na działanie systemu.